Ścianka reklamowo wystawiennicza z lodami

Ścianka reklamowa do hipermarketów na degustację produktów. Przed ścianką ustawiona lada ekspozycyjna do prezentacji produktów.